Zebrania Grup Członkowskich

UWAGA ! Zmiana miejsca spotkania. 
      Futoma - 17 maja  - spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej.

 

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST informuje :

Na podstawie par. 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się  (odpowiednio) :

 

 

1. Grzegorzówka                   -   7.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

2. Wólka Hyżn.                      -   7.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

3. Dylągówka                        -   8.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

4. Szklary                               -   8.05.2018 r. godz. 2000  w Starej Szkole

5. Brzezówka                         -   9.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

6. Hyżne                                 -   9.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Strażaka

7. Borówki                             -   10.05.2018 r. godz. 1800  w Remizie Strażackiej

8. Nieborów                           -   10.05.2018 r. godz. 2000  w Klubie Strażaka

9. Wola Rafał.                        -   11.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Strażaka

10. Zabratówka                     -   11.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

11. Błędowa Tyczyńska       - 14.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole

12. Chmielnik                        - 14.05.2018 r. godz. 2000  w Urzędzie Gminy

13. Białka                               - 15.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole

14. Lecka                               - 15.05.2018 r. godz. 2000  w Szkole

15. Błażowa Górna               - 16.05.2018 r. godz. 1800  w Świetlicy

16. Kąkolówka                      - 16.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

17. Piątkowa                          - 17.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

18. Futoma                            - 17.05.2018 r. godz. 2000  w Szkole Podstawowej

19. Błażowa Dolna               - 18.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole

20. Błażowa                           - 18.05.2018 r. godz. 2000  w GOK

21. Rzeszów Os. Biała          - 21.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole Podstawowej

22. Rzeszów Os. Budziwój  - 21.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

23. Matysówka                      - 22.05.2018 r. godz. 1800  w Domu Ludowym

24. Kielnarowa                      - 22.05.2018 r. godz. 2000  w Domu Ludowym

25. Nowy Borek                    - 23.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole

26. Borek Stary                     - 23.05.2018 r. godz. 2000  w Szkole

27. Hermanowa                     - 24.05.2018 r. godz. 1800  w Szkole Podstawowej

28. Tyczyn                             - 24.05.2018 r. godz. 2000  w siedzibie OST, ul. Kościuszki 8

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 r.
  2. Informacja o wyniku finansowym za 2017 r.
  3. Dyskusja i sprawy różne.

                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                  mgr inż. Stanisław Flaga